Περί τού προγράμματος
LOTTO-SYSTEMS RECITAL

Κατ΄αρχήν, με τήν ιντερνετική έκδοση τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL δέν παίζετε Λόττο σε εμάς, αλλά στό δικό σας πρακτορείο ΟΠΑΠ. Εσείς κάνετε απλώς χρήση τών ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ σε ισχύ συστημάτων τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL έναντι ενός πολύ μικρού τέλους από €3,00 έως €8,00, ανάλογα τό σύστημα πού θέλετε να εκτυπώσετε, τήν απόδοση (καθώς και τόν αριθμό στηλών κ.λ.π.) τών οποίων μπορείτε να δείτε ΠΡΙΝ προβείτε στήν πληρωμή αυτού τού τέλους, στήν επιλογή "Online Παιγνίδι".

Τό δικό μας ιντερνετικό παίξιμο και τό ίδιο τό LOTTO-SYSTEMS RECITAL στήν computer έκδοση του, είναι τό μοναδικό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ λόττο πρόγραμμα-πακέτο αποτελούμενο από 130 modules καί περ. 250 ενσωματωμένα δικά του λόττο συστήματα γιά κάθε "τσέπη" αναφορικά στό κόστος συμμετοχής στό παιγνιδι τού Λόττο. Τά λόττο συστήματα μας διακρίνονται σε 3 Περιοχές Συστημάτων. Αυτά πού προσφέρονται διεθνώς, είτε στό Ιντερεντ είτε ως computer προγράμματα, είναι κατ΄επίφασιν λόττο προγράμματα. Απλώς ο χρήστης σημειώνει 6 αριθμούς ή ζηυτάει 6 τυχαίους αριθμούς και αυτό ήταν. Για τήν δική μας αντίληψη περί τού παιχνιδιού τό λόττο, αυτά δέν είναι λόττο προγράμματα. Δείτε μόνοι σας...

Γιά όλα τα συστήματα μας, τα οποία παίζουν με 1 όρο, δίνουν 100% τουλ. 1 5άρι, ο δε όρος είναι πάντα ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ να συμβεί. Παράδειγμα: 1 από τούς κερδίζοντες 6 αριθμούς να στέκει στίς 4 πρώτες θέσεις. Να σημειωθεί εδώ ότι οι πρός παίξιμο αριθμοί μπορούν να εισάγονται (είτε από τόν παικτη είτε από το ίδιο τό πρόγραμμα) σε απολύτως τυχαία σειρά καί όχι κατ΄αύξουσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ενα καλό σύστημα δέν είναι μόνον αυτό που εγγυάται μία μεγάλη επιτυχία (εξάρι ή/καί 5άρια), αλλά και ΠΩΣ συμπεριφέρεται αυτό (το σύστημα δηλ.) όταν ΔΕΝ εκπληρώνεται (επαληθέυεται αυτό ο όρος. Τα λόττο συστήματα μας δείχνουν καί σε αυτό τό σημείο τήν υπεροχή τους. Δηλ. ένα ποσοστό περ. από 20% έως και 60%-70% τών συστημάτων μας δίνουν και σε ΜΗ επαλήθευση τού όρου αυτές τίς μεγάλης κατηγορίας επιτυχία. Ο όρος (ή και όροι) είναι απαραίτητος για να μειώνεται τό κόστος συμμετοχής στό λόττο παιγνίδι.

Οπως είπαμε πιό πάνω τα συστήματα τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL είναι κατανεμημένα σε 3 Περιοχές, κάθε μία τών οποίων εμπεριέχει 7 Βιβλιοθήκες συστημάτων. Αυτές είναι:

Περιοχή 1:

Στήν Περιοχή 1 υπάρχουν συστήματα τών 8 έως 26 αριθμών, μέ και χώρίς όρο. Χωρίς όρο παίζουν τα συστήματα τών Βιβλιοθηκών K και V.

Περιοχή 2:

Στήν Περιοχή 2 υπάρχουν επίσης 7 Βιβλιοθήκες συστημάτων. Αυτά τα συστήματα, επονομαζόμενα Σουπερ Συστήματα, είναι πολύ διαφορετικά από τα συτήματα τών Περιοχών 1 και 3. Αποτελούνται από Υποσυστήματα τής Περιοχής 1. Ζητούνται ένα πλήθος αριθμών (3 έως και 4) από ένα σύνολο αριθμών 8 έως και 12 αριθμών. Παράδειγμα: Παίζουμε και τούς 49 αριθμούς με τό Σούπερ Σύστημα R491. Τα υποσυστήματα για αυτήν τήν Βιβλιοθήκη R είναι 11 αριθμών και ζητούνται 3 αριθμοί ΚΑΙ ΑΝΩ από 8, δηλ. αν επαληθευθούν περισσότεροι τών 3 δέν χάλασε ο κόσμος. Τό σύστημα έχει απλά πολύ μεγαλύτερη απόδοση. Αν επαληθευθούν λιγώτεροι τών 3, 2 δηλ., τό σύστημα κατά 50% αποδίδει πάλι τουλ. 1 πεντάρι, και το πλήθος τών πενταριών μπορεί να αυξηθεί ή όχι, αναλόγως τί υποσύστημα τών 11 αριθμών επιλέχτηκε. Αυτού τού είδους συστήματα είναι τα πιό κατάλληλα και ενδεδειγμένα για ομαδικές συμμετοχές, αλλά με τήν εξής ακόμα πλεονεκτική διαφορά από ξένα συστήματα: ο κάθε συμμετέχων παίκτης μπορεί είτε να επιλέξει ο ίδιος και ΜΟΝΟΝ για τόν εαυτόν του κάποιο υποσύστημα ή υποσυστήματα, παρ΄όλα αυτά συμμετέχων στό ομαδικό. Μπορεί ακόμα να πληρώνει τήν συμμετοχή του και μόνον και να μοιράζονται αναλόγως τής συμμετοχής τά κέρδη.

Περιοχή 3:

Και σε αυτήν τήν Περιοχή Συστημάτων, τα συστήματα παίζουν επίσης με ΜΟΝΟΝ έναν όρο. Οι όροι εδώ είναι διαφορετικοί από αυτούς τής Περιοχής 1, και αυτό συνιοτά τήν διαφορά τους.
Services
Web Designs

Προσφέρουμε μιά άριστη υποστήριξη με τήν αγορά τού προγράμματος LOTTO-SYSTEMS RECITAL, αν και εκ τής εμπειρίας γνωρίζουμε, ότι τούτη δέν θα τήν χρειαστείτε, διότι τό ίδιο τό πρόγραμμα σάς καθοδηγεί με τα μηνύματα του σε περίπτωση λάθους χειρισμού του.

Εκτός τούτου προσφέρουμε τίς υπηρεσίες μας για τήν διαμόσρφωση, σχεδιασμό και προγραμματισμό τής ιστοσελίδας σας σέ άριστη συνεργασία μαζί σας.

Τό ιντερνετικό software προϊόν μας IOnIS Business Κατάλογος είναι ένας επαγγελματικός και επιχειρηματικός οδηγός, καθώς και μιά πλατφόρμα επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι καταχωρημένες επιχειρήσεις σε αυτόν τόν οδηγό είναι από τόν νομό Ηλείας κατ΄αρχήν, με προοπτική επέκτασης και στούς υπόλοιπους νομούς τής Ελλάδας. Προσφέρεται δε σε κατ΄αρχήν 4 γλώσσες (Ελληνική, Γερμανική, Αγγλική και Ρώσσικη).
Οι υπηρεσίες μας συνοψίζονται εν συντομία στά κάτωθι: .


Σημείωση: Στήν ιντερνετική έκδοση τού software LOTTO-SYSTEMS RECITAL προσφέρουμε τίς βασικές λειτουργίες τού προγράμματος, όχι όλες.

Βεβαιωθείτε μόνοι σας για ότι σάς λέμε περί τού δικού μας software LOTTO-SYSTEMS RECITAL καί τών λόττο συστημάτων μας! Είτε αγοράζοντας μιά άδεια κομπιούτερ χρήσης τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL, είτε κάνοντας τέστ εδώ και στήν μενού επιλογή "Online Παιγνίδι, όπου προσφέρουμε τα συστήματα μας για ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ιντερνετικό παιγνίδι, σε αντίθεση με άλλους που το πολύ-πολύ να βάζεις κάποια σταυρουδάκια ή Χ, έξη κάθε φορά, χωρίς καμμία συνοχή ως σύστημα μεταξύ τους (ούτε καν μπορείς να ξέρεις αν και αυτές τίς "άναρχες" εξάδες αριθμών (δηλ. απλές στήλες) τίς παίζουν πράγματι.....

Η Ιστορία του Προγράμματος
Free Templates

Τό LOTTO-SYSTEMS RECITAL έχει καταξιωθεί στούς λόττο παίκτες στήν Γερμανία και στήν Ελλάδα ήδη από τό τέλος τού έτους 1990 (MS-DOS έκδοση), όταν τό κατασκευάσαμε γιά δικές μας ανάγκες στήν Ελλάδα (πρακτορείο ΟΠΑΠ τού αδελφού μου). Εκείνη τήν χρονιά άρχισε ο ΟΠΑΠ να προσφέρει τό λόττο παιγνίδι στήν Ελλάδα. Ηδη και πρό πολλού επιβεβαιώθηκαν στήν πράξη οι προσπάθειες μας, με επιτυχίες πρώτης και κατωτέρων κατηγοριών, τόσο στήν Ελλάδα όσον και στήν Γερμανία. 2 φορές εξάρια "χοντρά" στήν οικογένεια μου....

Ο αδελφός μου, πράκτορας του ΟΠΑΠ επ΄ουδενί λόγο ήθελε να τά ήδη τότε υπάρχοντα προγράμματα λόττο, τά οποία περισσότερα προβλήματα δημιουργούσαν στούς πράκτορες από όσα έλυναν, και πέραν τούτου τα συστήματα τους και κυρίως οι όροι τών συστημάτων τους (μονά-ζυγά, αποστάσεις και τέτοια) ήσαν άν όχι γελοίοι, αναποτελεσματικοί και χωρίς κανένα νόημα. "Ξόρκια" με άλλα λόγια, σε αντίθεση με τα συστήματα τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL, τών οποίων οί όροι, και ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ είναι τό φυσιολογικώτερο πράγμα να επαληθευθούν. Αυτό και μόνο ήταν ο λόγος τής κατασκευής τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL.
Από τότε ώς σήμερα τό πρόγραμμα έχει υποστεί αμέτρητες βελτιώσεις, έχουν επεκταθεί οι λειτουργίες του, έχουν κατασκευασθεί ακόμα περισσότερα συστήματα (δείτε τίς σχετικές πληροφορίες), και έχουν υλοποιειθεί πρωτόγνωρες ιδέες για τό λόττο παιγνίδι, ήδη από τήν εποχή τού λειτουργικού συστήματος MS-DOS και στήν συνέχεια τών Windows.
Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ εν ολίγοις τήν βασική σκέψη-φιλοσοφία μας στήν κατασκευή τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL:

1. Η πιθανότητα να έχεις και τούς 6 κληρωθέντες σέ σύντομο πρακτικά χρονικό διάστημα και ανάμεσα σε ένα πλήθος αριθμοσειρών (από 12-14 και περισότερους παιζόμενους αριθμούς. Αντίστοιχες λειτουργίες έχουν ήδη πρό πολλού ενσωματωθεί στό πρόγραμμα.

2. Τί κάνει τό (εκάστοτε) σύστημα πού παίζει με όρο (όπως προειπώθηκε ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ όρος), όταν ό όρος δέν επαληθεύεται. Τί κάνει μπορείτε να το δείτε μόνοι σας επιλέγοντας εδώ στό ιντερνετικό LOTTO-SYSTEMS RECITAL τό σύστημα B121 (12 παιζόμενοι αριθμοί σε ΜΟΛΙΣ 27 στήλες), τό οποίο παίζει με ΕΝΑΝ όρο. Αυτός είναι: 1 από τούς κληρωθέντες να ευσρίσκεται σε 1 από τίς 4 πρώτες θέσεις στήν εισαγωγή τους, έτσι ώστε να υπάρχει η εγγύηση τουλ. 1 Πενταριού, αν δέν πιάσετε τό Εξάρι. Δοκιμάστε λοιπόν βάζοντας σάν κληρωθέντες κερδίζοντες αριθμούς τούς αριθμούς τούς επόμενους από τήν 5η θέση και μετά. Σε αυτήν τήν περίπτωση, ούτε ό όρος εκπληρώνεται, αλλά τό σύστημα σάς δίνει αμέσως όχι 1 αλλά 12 Πεντάρια. Σε αυτό τό πνεύμα είναι χτισμένα τα συστήματα τού LOTTO-SYSTEMS RECITAL, άλλο περισσότερο, άλλο λιγώτερο. Καί πάντα με επιτυχίες 100% Πεντάρια, αλλά και 100% Εξάρια (εκτός Βιβλιοθήκης V με 100% Τεσσάρια), ακόμα και όταν δέν εκπληρώνεται ό όρος, καί σε λίγες στήλες.

3. Ετσι λοιπόν ο παίκτης τού λόττο, ο οποίος καταλαβαίνει τό παιγνίδι τού λόττο, χρειάζεται τέτοια συστήματα, τα οποία εγγυούνται τίς μεγάλες κατηγορίες κερδών, δηλ. Πεντάρια και Εξάρια, και τα οποία ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να "διαφύγουν". Οι μικρότερες από αυτές είναι φυσιολογική συνέπεια τών συστημάτων μας.

4. Μέριμνα μας ήταν ακόμα, να κατασκευάσουμε ένα λόττο-πρόγραμμα πολύ φιλικό μέσω τών λειτουργιών του και τών εσωτερικών ελέγχων στόν χρήστη. Ετσι ο χρήστης δέν χρειάζεται πλέον να διαβάσει τήν Βοήθεια, αλλά τό ίδιο τό πρόγραμμα με τά μηνύματα ελέγχου να τόν καθοδηγεί.

Τό δυσκολώτερο σημείο ήταν φυσικά τό με τό Νο. 1. και ακολούθως τό 2.


Θέλουμε να σάς πούμε μέ αποφασιστικότητα, ότι και για τα 4 σημεία έχουμε επιτύχει άριστα αποτελέσματα.

Γενικοί Οροι | Impressum

Par. Nikolopoulos, Dipl.-Ing. Elektr.
Web Designer & Software developer